کمترین: 
3909
بیشترین: 
3981
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3980
زمان: 
2/6 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 3980 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":3913},{"date":"1397/02/06 10:50","price":3911},{"date":"1397/02/06 11:10","price":3914},{"date":"1397/02/06 11:20","price":3912},{"date":"1397/02/06 11:50","price":3909},{"date":"1397/02/06 12:40","price":3911},{"date":"1397/02/06 12:50","price":3942},{"date":"1397/02/06 13:10","price":3950},{"date":"1397/02/06 13:30","price":3953},{"date":"1397/02/06 13:40","price":3954},{"date":"1397/02/06 14:00","price":3959},{"date":"1397/02/06 14:40","price":3961},{"date":"1397/02/06 15:10","price":3965},{"date":"1397/02/06 15:40","price":3964},{"date":"1397/02/06 16:20","price":3962},{"date":"1397/02/06 16:40","price":3965},{"date":"1397/02/06 16:50","price":3968},{"date":"1397/02/06 17:20","price":3972},{"date":"1397/02/06 17:40","price":3967},{"date":"1397/02/06 18:10","price":3973},{"date":"1397/02/06 18:20","price":3976},{"date":"1397/02/06 18:40","price":3974},{"date":"1397/02/06 18:50","price":3978},{"date":"1397/02/06 19:40","price":3981},{"date":"1397/02/06 19:50","price":3977},{"date":"1397/02/06 20:20","price":3980}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398