کمترین: 
875
بیشترین: 
890
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
890
زمان: 
2/6 20:20
قیمت یوان چین امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 890 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 10:20","price":876},{"date":"1397/02/06 11:50","price":875},{"date":"1397/02/06 12:20","price":876},{"date":"1397/02/06 12:50","price":882},{"date":"1397/02/06 13:10","price":884},{"date":"1397/02/06 13:30","price":883},{"date":"1397/02/06 13:40","price":884},{"date":"1397/02/06 14:00","price":885},{"date":"1397/02/06 15:10","price":886},{"date":"1397/02/06 15:50","price":885},{"date":"1397/02/06 16:50","price":886},{"date":"1397/02/06 17:40","price":885},{"date":"1397/02/06 18:10","price":886},{"date":"1397/02/06 18:40","price":887},{"date":"1397/02/06 18:50","price":889},{"date":"1397/02/06 20:20","price":890}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398