کمترین: 
874.2
بیشترین: 
874.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
874.2
زمان: 
2/6 09:20
قیمت درام ارمنستان امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 874.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 09:20","price":874.2}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398