کمترین: 
67.4
بیشترین: 
67.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.4
زمان: 
2/6 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 67.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 09:20","price":67.4}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398