کمترین: 
13283.2
بیشترین: 
13283.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13283.2
زمان: 
2/6 09:20
قیمت بات تایلند امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 13283.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 09:20","price":13283.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398