کمترین: 
1071.5
بیشترین: 
1071.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1071.5
زمان: 
2/6 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 1071.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 09:20","price":1071.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398