کمترین: 
3164.6
بیشترین: 
3164.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3164.6
زمان: 
2/6 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 3164.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 09:20","price":3164.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398