کمترین: 
3625.8
بیشترین: 
3625.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3625.8
زمان: 
2/6 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 3625.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 09:20","price":3625.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398