کمترین: 
13928.2
بیشترین: 
13928.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13928.2
زمان: 
2/6 09:20
قیمت دینار کویت امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 13928.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 09:20","price":13928.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398