کمترین: 
491.3
بیشترین: 
491.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
491.3
زمان: 
2/6 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 491.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 09:20","price":491.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398