کمترین: 
59.9
بیشترین: 
59.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.9
زمان: 
2/6 09:20
قیمت افغانی امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 59.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 09:20","price":59.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398