کمترین: 
4274.4
بیشترین: 
4274.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4274.4
زمان: 
2/6 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 4274.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 09:20","price":4274.4}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398