کمترین: 
3842
بیشترین: 
3842
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3842
زمان: 
2/6 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 3842 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 09:20","price":3842}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399