کمترین: 
664.2
بیشترین: 
664.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
664.2
زمان: 
2/6 09:20
قیمت یوان چین امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 664.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 09:20","price":664.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398