کمترین: 
1027.7
بیشترین: 
1027.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1027.7
زمان: 
2/6 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 1027.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 09:20","price":1027.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398