کمترین: 
5114.4
بیشترین: 
5114.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5114.4
زمان: 
2/6 09:20
قیمت یورو امروز 6 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 6 اردیبهشت 1397 , 5114.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/06 09:20","price":5114.4}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398