کمترین: 
13.23
بیشترین: 
13.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13.23
زمان: 
2/5 17:32
قیمت ذغال سنگ امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 13.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 17:32","price":13.23}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398