کمترین: 
71.34
بیشترین: 
71.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.34
زمان: 
2/5 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 71.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 17:32","price":71.34}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398