کمترین: 
348000
بیشترین: 
349000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
348000
زمان: 
2/5 16:54
قیمت سکه گرمی امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 348000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 16:30","price":349000},{"date":"1397/02/05 16:54","price":348000}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398