کمترین: 
5520
بیشترین: 
5520
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5520
زمان: 
2/5 16:30
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 5520 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 16:30","price":5520}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398