کمترین: 
82
بیشترین: 
84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
82
زمان: 
2/5 20:10
قیمت روپیه هند امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 82 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 13:40","price":83},{"date":"1397/02/05 16:30","price":82},{"date":"1397/02/05 17:20","price":83},{"date":"1397/02/05 18:10","price":84},{"date":"1397/02/05 20:10","price":82}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398