کمترین: 
525500
بیشترین: 
530500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
525500
زمان: 
2/5 16:36
قیمت ربع سکه امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 525500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 12:36","price":530500},{"date":"1397/02/05 16:30","price":528000},{"date":"1397/02/05 16:36","price":525500}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398