کمترین: 
858000
بیشترین: 
869000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
858000
زمان: 
2/5 17:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 858000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 12:06","price":869000},{"date":"1397/02/05 13:54","price":867500},{"date":"1397/02/05 14:06","price":866000},{"date":"1397/02/05 16:30","price":864500},{"date":"1397/02/05 16:36","price":863000},{"date":"1397/02/05 17:36","price":858000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398