کمترین: 
855000
بیشترین: 
866000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
855000
زمان: 
2/5 17:36
قیمت نیم سکه امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 855000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 12:06","price":866000},{"date":"1397/02/05 13:54","price":864500},{"date":"1397/02/05 14:06","price":863000},{"date":"1397/02/05 16:30","price":861500},{"date":"1397/02/05 16:36","price":860000},{"date":"1397/02/05 17:36","price":855000}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398