کمترین: 
1712500
بیشترین: 
1727500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1712500
زمان: 
2/5 16:54
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 1712500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 11:54","price":1725000},{"date":"1397/02/05 12:06","price":1727500},{"date":"1397/02/05 16:30","price":1720000},{"date":"1397/02/05 16:54","price":1712500}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398