کمترین: 
1710500
بیشترین: 
1725500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1710500
زمان: 
2/5 16:54
قیمت سکه بهار آزادی امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 1710500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 11:54","price":1723000},{"date":"1397/02/05 12:06","price":1725500},{"date":"1397/02/05 16:30","price":1718000},{"date":"1397/02/05 16:54","price":1710500}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398