کمترین: 
87
بیشترین: 
89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
89
زمان: 
2/5 18:10
قیمت روبل روسیه امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 11:50","price":89},{"date":"1397/02/05 12:10","price":88},{"date":"1397/02/05 16:20","price":87},{"date":"1397/02/05 18:10","price":89}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398