کمترین: 
690
بیشترین: 
707
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
697
زمان: 
2/5 20:10
قیمت کرون نروژ امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 697 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 10:40","price":700},{"date":"1397/02/05 10:50","price":701},{"date":"1397/02/05 11:50","price":702},{"date":"1397/02/05 12:20","price":701},{"date":"1397/02/05 12:40","price":702},{"date":"1397/02/05 12:50","price":701},{"date":"1397/02/05 13:30","price":700},{"date":"1397/02/05 14:00","price":698},{"date":"1397/02/05 14:20","price":699},{"date":"1397/02/05 15:20","price":698},{"date":"1397/02/05 15:40","price":697},{"date":"1397/02/05 16:10","price":696},{"date":"1397/02/05 16:20","price":691},{"date":"1397/02/05 17:10","price":690},{"date":"1397/02/05 17:20","price":691},{"date":"1397/02/05 17:50","price":690},{"date":"1397/02/05 18:10","price":707},{"date":"1397/02/05 20:10","price":697}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398