کمترین: 
1747000
بیشترین: 
1774000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1747000
زمان: 
2/5 16:30
قیمت سکه امامی امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 1747000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 10:24","price":1770000},{"date":"1397/02/05 11:54","price":1772000},{"date":"1397/02/05 12:36","price":1774000},{"date":"1397/02/05 12:54","price":1770000},{"date":"1397/02/05 13:54","price":1765000},{"date":"1397/02/05 16:06","price":1760000},{"date":"1397/02/05 16:24","price":1750000},{"date":"1397/02/05 16:30","price":1747000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398