کمترین: 
691
بیشترین: 
708
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
708
زمان: 
2/5 18:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 708 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 10:20","price":697},{"date":"1397/02/05 11:20","price":698},{"date":"1397/02/05 11:50","price":699},{"date":"1397/02/05 12:50","price":698},{"date":"1397/02/05 14:00","price":696},{"date":"1397/02/05 16:10","price":694},{"date":"1397/02/05 16:20","price":691},{"date":"1397/02/05 17:20","price":692},{"date":"1397/02/05 17:40","price":691},{"date":"1397/02/05 18:10","price":708}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398