کمترین: 
648
بیشترین: 
677
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
649
زمان: 
2/5 20:20
قیمت کرون سوئد امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 649 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 10:20","price":670},{"date":"1397/02/05 10:40","price":669},{"date":"1397/02/05 10:50","price":670},{"date":"1397/02/05 11:50","price":671},{"date":"1397/02/05 12:20","price":670},{"date":"1397/02/05 13:10","price":669},{"date":"1397/02/05 14:00","price":667},{"date":"1397/02/05 14:40","price":668},{"date":"1397/02/05 15:50","price":667},{"date":"1397/02/05 16:10","price":665},{"date":"1397/02/05 16:20","price":662},{"date":"1397/02/05 16:50","price":661},{"date":"1397/02/05 17:20","price":662},{"date":"1397/02/05 18:10","price":677},{"date":"1397/02/05 20:10","price":648},{"date":"1397/02/05 20:20","price":649}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398