کمترین: 
3878
بیشترین: 
3935
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3925
زمان: 
2/5 20:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 3925 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 10:20","price":3926},{"date":"1397/02/05 10:40","price":3925},{"date":"1397/02/05 10:50","price":3927},{"date":"1397/02/05 11:10","price":3928},{"date":"1397/02/05 11:20","price":3927},{"date":"1397/02/05 11:40","price":3925},{"date":"1397/02/05 11:50","price":3932},{"date":"1397/02/05 12:10","price":3931},{"date":"1397/02/05 12:40","price":3934},{"date":"1397/02/05 12:50","price":3935},{"date":"1397/02/05 13:10","price":3925},{"date":"1397/02/05 13:30","price":3926},{"date":"1397/02/05 14:00","price":3917},{"date":"1397/02/05 14:10","price":3918},{"date":"1397/02/05 14:20","price":3919},{"date":"1397/02/05 14:40","price":3922},{"date":"1397/02/05 15:20","price":3918},{"date":"1397/02/05 15:40","price":3919},{"date":"1397/02/05 15:50","price":3918},{"date":"1397/02/05 16:10","price":3907},{"date":"1397/02/05 16:20","price":3882},{"date":"1397/02/05 16:30","price":3881},{"date":"1397/02/05 16:40","price":3880},{"date":"1397/02/05 17:10","price":3878},{"date":"1397/02/05 17:20","price":3883},{"date":"1397/02/05 17:40","price":3881},{"date":"1397/02/05 17:50","price":3882},{"date":"1397/02/05 18:10","price":3881},{"date":"1397/02/05 20:10","price":3925}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398