کمترین: 
4200
بیشترین: 
4308
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4200
زمان: 
2/5 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 4200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 10:20","price":4248},{"date":"1397/02/05 10:50","price":4249},{"date":"1397/02/05 11:10","price":4248},{"date":"1397/02/05 11:20","price":4251},{"date":"1397/02/05 11:40","price":4249},{"date":"1397/02/05 11:50","price":4255},{"date":"1397/02/05 12:10","price":4257},{"date":"1397/02/05 12:20","price":4258},{"date":"1397/02/05 12:40","price":4262},{"date":"1397/02/05 12:50","price":4265},{"date":"1397/02/05 13:10","price":4252},{"date":"1397/02/05 13:30","price":4254},{"date":"1397/02/05 13:40","price":4251},{"date":"1397/02/05 14:00","price":4243},{"date":"1397/02/05 14:10","price":4244},{"date":"1397/02/05 14:20","price":4245},{"date":"1397/02/05 14:40","price":4249},{"date":"1397/02/05 15:10","price":4250},{"date":"1397/02/05 15:20","price":4248},{"date":"1397/02/05 15:40","price":4246},{"date":"1397/02/05 15:50","price":4244},{"date":"1397/02/05 16:10","price":4235},{"date":"1397/02/05 16:20","price":4206},{"date":"1397/02/05 16:40","price":4205},{"date":"1397/02/05 17:10","price":4204},{"date":"1397/02/05 17:20","price":4209},{"date":"1397/02/05 17:40","price":4206},{"date":"1397/02/05 17:50","price":4207},{"date":"1397/02/05 18:10","price":4308},{"date":"1397/02/05 20:10","price":4201},{"date":"1397/02/05 20:20","price":4200}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398