کمترین: 
68.2
بیشترین: 
68.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.2
زمان: 
2/5 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 68.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 09:20","price":68.2}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398