کمترین: 
13346.4
بیشترین: 
13346.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13346.4
زمان: 
2/5 09:20
قیمت بات تایلند امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 13346.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 09:20","price":13346.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398