کمترین: 
1074.1
بیشترین: 
1074.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1074.1
زمان: 
2/5 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 1074.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 09:20","price":1074.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398