کمترین: 
3174.1
بیشترین: 
3174.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3174.1
زمان: 
2/5 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 3174.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 09:20","price":3174.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398