کمترین: 
13972.3
بیشترین: 
13972.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13972.3
زمان: 
2/5 09:20
قیمت دینار کویت امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 13972.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 09:20","price":13972.3}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398