کمترین: 
531.1
بیشترین: 
531.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
531.1
زمان: 
2/5 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 531.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 09:20","price":531.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398