کمترین: 
689.8
بیشترین: 
689.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
689.8
زمان: 
2/5 09:20
قیمت کرون دانمارک امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 689.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 09:20","price":689.8}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398