کمترین: 
493.3
بیشترین: 
493.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
493.3
زمان: 
2/5 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 493.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 09:20","price":493.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398