کمترین: 
59.8
بیشترین: 
59.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.8
زمان: 
2/5 09:20
قیمت افغانی امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 59.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 09:20","price":59.8}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398