کمترین: 
4284.8
بیشترین: 
4284.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4284.8
زمان: 
2/5 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 4284.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 09:20","price":4284.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398