کمترین: 
3273
بیشترین: 
3273
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3273
زمان: 
2/5 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 3273 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 09:20","price":3273}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398