کمترین: 
3855.9
بیشترین: 
3855.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3855.9
زمان: 
2/5 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 3855.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 09:20","price":3855.9}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398