کمترین: 
666.4
بیشترین: 
666.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
666.4
زمان: 
2/5 09:20
قیمت یوان چین امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 666.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 09:20","price":666.4}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399