کمترین: 
1027.2
بیشترین: 
1027.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1027.2
زمان: 
2/5 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 1027.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 09:20","price":1027.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398