کمترین: 
5873.3
بیشترین: 
5873.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5873.3
زمان: 
2/5 09:20
قیمت پوند امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 5873.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 09:20","price":5873.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398