کمترین: 
5136.6
بیشترین: 
5136.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5136.6
زمان: 
2/5 09:20
قیمت یورو امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 5136.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 09:20","price":5136.6}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398