کمترین: 
88
بیشترین: 
88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
88
زمان: 
2/4 18:00
قیمت روبل روسیه امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 18:00","price":88}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398